GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

For ett år siden tok Line Mobråthen over daglig leder-jobben i Holmestrand Næringslivsforening. Trebarnsmoren med blant annet 12 års erfaring fra byggevarebransjen, er utdannet sivil markedsfører. Nå står hun altså i spissen for sine 240 medlemsbedrifter i Holmestrand.

– Selv om potensialet er bort imot 1.000 er det et godt utvalg representert, sier hun, men ønsker seg selvsagt flere medlemmer.

Mye av virksomheten henger sammen med kommunens egne visjoner og avgjørelser. Derfor er det ofte samspill mellom henne og kommunens næringssjef Arve Vannebo. Drammenseren med bakgrunn blant annet fra kulturhusbransjen og som næringslivs- og stedsutvikler fra Viken Fylkeskommune, mener i likhet med Mobråthen at samarbeidet mellom de to er godt og fruktbart.

– Vi er vel kanskje den kommunen som har kommet lengst med samarbeidet etter kommunesammenslåingen. Vi har ofte konstruktive samtaler om ny vekst og utviklingen av ny næringsvirksomhet til kommunen, sier Mobråthen, som anser foreningen som en tradisjonell næringslivsforening med fokus på nettverk, slik at næringslivet enklest mulig kan områ seg i forholds til reguleringsplan og rammevilkår.

De to næringslederne er skjønt enige om at det viktigste som vil skje i Holmestrand nå, er den nye veien langs jernbanen som vil ta av for trafikken i Langgata.

– Dette vil innebære en større og mer funksjonell bykjerne. Og kanskje kan også deler av gamle Langgata reguleres om til gågate, sier Arne Vannebo.