Materiellfrist

Frist for materiell til produksjon er onsdag kl. 12.00 uken før utgivelse. Næringsavisa bistår med fast pris på NOK 490,- eks mva, for produksjon av enkle annonser med inntil to korrekturer. For redaksjonelle annonser og større produksjonsjobber, avtales dette i forkant. Materiellfrist for ferdige annonser er torsdag kl. 1200, uken før utgivelse.

 

Betingelser:

Næringsavisa bistår der det er mulig, men annonsøren er selv ansvarlig for annonseutforming, og at denne er i henhold til de tekniske spesifikasjoner som er gjeldende.

Ved eventuelle feil i annonsen er Næringsavisa erstatningspliktig opp til annonsekostnaden. Eventuelle feil i dokumentet som medfører feil i annonsen er annonsørens ansvar alene.

Næringsavisa har rett til å belaste annonsør fullt ut dersom ikke materiell innkommer innen materiellfristen.

Næringsavisa forbeholder seg retten til å plassere annonser fritt i avisen, hvis ikke dette er avtalt på forhånd.