GEIR A. ARNEBERG tekst

Arild Hermansen bor selv i enebolig på andre siden av veien til Nordre Jarlsberg Brygge, der han de siste årene har bodd sammen med sin kone og deres to døtre. Med årene har han opplevd store forandringer i nabolaget, og selv fått bidra til å gjøre de sjønære nabotomtene til en slags boligmetropol for pendlende Oslo-folk – og de mange hundre som har flyttet i leilighet på sjøkanten i Sande.

Fra en til 20 på 25 år

Arild Hermansen startet Hermansen Maskin som enkeltmannsforetak i 1995. De første årene jobbet han som grønnsaksprodsent. I 2006 gjorde han selskapet til et AS – og endret fra grønnsaksproduksjon til anleggsmaskiner på heltid fra 2010. Året etter fikk han oppdraget hos naboen på Nordre Jarlsberg Brygge. Og oppdragsgiverne har i tur og orden vært Obas, Alento, Trysilhus og Schage, eierselskapet bak Nordre Jarlsberg Brygge.

I fjor omsatte selskapet hans for 75 millioner kroner. Med 20 ansatte, tre lastebiler, 16 gravemaskiner, hjullastere, dumpere  og borerigg for sprengning som beholdning, er imidlertid ekspansjonsgrensen nådd. Nå vil han ikke bli større.

– Det er akkurat på grensa nå. Jeg trenger ikke vokse mer. Da kan man fort miste oversikten, sier Hermansen, selskapets eneeier og daglige leder.

Håndteringen av anleggsmaskinene og prosjektene fordeler han til de ansatte. Selv tar han hånd om alle avtaler og det administrative.

Og avtalene har det blitt mange av med årene. I dag utgjør arbeidene ved Nordre Jarlsberg Brygge mellom 10 til 15 prosent av totalomsetningen i selskapet. De neste prosjektene her er Solodden i flukt med båthavna på 40.000 kvadratmeter og et potensiale på over 100 boenheter.

– Akkurat nå skifter vi ut massene i dette området, og sikrer det med det vi kaller for geonett for å holde massene på plass. Likt som armerings-nett når man støper, forklarer Hermansen.

I tillegg ferdigstilles tomtene på Bryggeparken på 6.000 kvadratmeter med plass til seks nye blokker.

Positiv utvikling

5. april 2006 var reguleringsplanene for Nordre Jarlsberg Brygge opp til 2. gangs behandling av kommunestyret. Det ble «enstemmig vedtatt» og innen utgangen av 2006 var det byggestart. De første leilighetene ble solgt i 2008, mens grunnsteinen ble lagt ned 11. mai 2009.

Ett år senere ble altså Hermansen Maskin koblet til prosjektet.

– Selv om jeg ikke fikk være med fra start, har jeg som nabo kunnet følge utviklingen av brygga kloss på. Og selv om motstanden var stor i starten, er nok dette noe av det beste som har skjedd Sande i moderne tid. At man kan utvikle falleferdige industriområder til moderne og fremtidsrettede boliger, ser jeg på kun som positivt, sier Hermansen.

I tillegg til området rundt brygga, står selskapet hans også for tilrettelegging av Bjørndalåsen utvikling og ny Meny-butikk i sentrum av Sande, der Hermansen står for alt grunnarbeid og utomhus-arbeide.

I tillegg til flere større og mindre oppdrag i Oslo.

– Det blir lange dager, ja. Tidlig på jobb, og seint ferdig. Men det er verdt det, sier Arild Hermansen.

PS: Totalentreprenør på Nordre Jarlsberg Brygge er Alento.

 

FAKTA Hermansen Maskin AS

·       Hermansen Maskin AS ble grunnlagt i 2006, i dag fremstår selskapet som en maskinentreprenør, lokalisert i Sande i Vestfold.

·       Med 20 ansatte utfører de oppdrag innenfor graving, transport og vintervedlikehold.

·       Selskapet vektlegger nøyaktighet og effektivitet, med fokus på å levere prosjektene til riktig tid.

·       Hovedsakelig er selskapets oppdrag lokalisert på strekningen mellom Sande og Oslo.

·       Selskapet utfører anleggsarbeid innenfor områdene; vei, grunnarbeid, VA og opparbeidelse av uteområder.

·       Hermansen Maskin tilbyr alt innen fyllmasse, jord, stein, knuste masser, pukk, subbus og singel. De benytter egne lastebiler til transport av masser, og har også egne gravemaskiner i forskjellige størrelser som benyttes til å legge ut massene.

·       Selskapet utfører en rekke tjenester innen sprengningsarbeid. Dette kan være i forbindelse med etablering av garasje, hytte og boligtomter, samt at vi sprenger ut kjellere under hus.

·       Hermansen Maskin tilbyr snøbrøyting og strøing for bedrifter, borettslag og privatpersoner. De brøyter veier, gangveier, skoler, parkeringsplasser, og utfører strøing der det er behov.

·       De utfører kantrydding av små og store veier, tomterydding og flishugging i forbindelse med ulike oppdrag.

·       Hermansen Maskin utfører landskapsarbeid som for eksempel planering, utlegging av matjord, tilsåing eller legging av ferdigplen samt beplanting av området.