GEIR A. ARNEBERG tekst og foto
Med over 10.000 brukere siden lansering av Undervisningsplan i august 2021, er Tonje Brattås (31) fra Holmestrand og Karen Wiik (37) fra Kristiansund ett skritt nærmere målet med selskapet sitt: Å bygge fremtidens skole med en fullverdig løsning som på sikt skal kunne erstatte det tradisjonelle læreboksystemet, og gi elevene en kreativ, relevant og motiverende skolehverdag.

Tre år senere er deres idé og selskap, Undervisningsplan.no AS i ferd med å få skikkelig fotfeste blant lærere i den norske skolen.

– Startskuddet gikk i realiteten da selskapet vårt i mars 2020 gikk til topps i gründerkonkurransen Næringsteft 2020 – vektet mot 80 andre gründerbedrifter – med en million kroner i førstepremie. Snaut 17 måneder senere lanserte vi undervisningsplan.no, forteller Tonje Brattås der hun sitter på sitt «kontor» hjemme i sin nyoppussede villa fra 1944 med fri sikt utover Langøya.

Tonje er medgrunnlegger og partner i selskapet som Karen Wiik startet opp i 2018. Etter at hun bodde og utdannet seg til lektor med hovedfag i norsk og historie ved UiO i Oslo, har hun og samboeren Douglas, fått barn og kjøpt hus i Holmestrand. Derfra driver hun selskapet samtidig med at hun passer sin to måneder gamle sønn, Fergus.

Hadde samme idé

Under studietiden oppdaget Tonje at det ikke fantes noen «samlebank» for gode undervisningsopplegg på nett, og idéen brant seg fast i hodet hennes, frem til de to lærerkollegaene fant sammen i et tilfeldig Facebookforum, hvor Karen Wiik hadde presentert idéen hun jobbet med. Fra sommeren 2020 har de begge jobbet med prosjektet på fulltid, mens lanseringen skjedde i august i fjor.

Responsen har vært enorm. 

Siden lanseringen 9. august i fjor har nå over 10.000 brukere registrert seg på undervisningsplan.no. Det er over 13 prosent av lærerstanden i Norge, som utgjør 75.000.

Undervisningsplan.no er en plattform på nett der lærere kan finne og dele undervisningsopplegg som er strukturert etter fag, tema og klassetrinn. 

– Vi skjønte begge via vår utdannelse og erfaring som lærere at behovet var stort. Etter at vi vant Næringsteft 12. mars 2020, og fikk vår første million, skjøt ting virkelig fart. Og for dem som husker datoen, var det også da pandemien førte til at Norge stengte ned. Det at de vant Næringsteft, samt den endrede situasjonen pandemien førte med seg, åpnet flere dører for selskapet, som i løpet av 2020 også mottok kommersialiseringstilskudd fase 1 & 2, samt oppstartlån fra Innovasjon Norge. I tillegg vant de gründerkonkurransen Angel Challenge National, og gjennomførte sin første emisjon. I 2021 ble plattformen designet og utviklet, lærere fra alle kanter av landet laget dagsaktuelt innhold, og plattformen ble lansert. Undervisningsplan hadde også to (ekstra) store samarbeidsprosjekter i 2021. Det første med Dyreparken, Dramas og Thorbjørn Egner AS hvor de laget undervisningsopplegg med Kardemomme by tema, og det andre med NRK Skole og Monster hvor temaet var julekalenderen Christianias magiske tivolitheater. I 2022 starter året med Undervisningsplans andre emisjon, som gjennomføres som en crowdfundingskampanje hos Folkeinvest.no.

Av lærere, for lærere

I dag er praksis for de fleste lærere at de enten lager sine egne undervisningsopplegg fra bunnen av, eller at de henter litt her og litt der fra jungelen av undervisningsopplegg som finnes på nett og i sosiale medier. I dag finnes det nemlig ikke noen fullverdig løsning som strukturerer og setter de gode, og allerede ferdigsnekrede planene, i system, og det er det Undervisningsplan skal løse. 

– Fra landets mange dedikerte lærere og norske fagmiljøer utvikles mange gode undervisningsopplegg hver eneste dag. Mange jobber med det samme temaet. Vårt system samler og strukturer disse slik at de blir enkle å ta i bruk for andre lærere, sier Brattås. Ved å ta i bruk og tilpasse disse allerede utprøvde undervisningsoppleggene, gjør det at lærere kan spare flere timer ukentlig som de tidligere ville brukt på planlegging.

De beste undervisningsoppleggene er skapt av dyktige lærere rundt om i hele landet, og hittil har Undervisningsplan knyttet til seg rundt 40 lærere som skaper tverrfaglige undervisningsopplegg rundt aktuelle temaer i samfunnet. Gründerne har også utviklet et solid planleggingsverktøy som er knyttet opp mot Fagfornyelsen, så hvem som helst kan publisere sine undervisningsopplegg og dele de med resten av lærerstanden i Norge.

Stor interesse

Det er gratis å registrere seg, og ta i bruk plattformen. Med en freemium bruker kan du publisere undervisningsopplegg og få tilgang til ett undervisningsopplegg i måneden. For å få tilgang til alt innhold og alle funksjoner, må du ha abonnement.

– Det er utfordrende som kommersiell aktør å komme inn i det offentlige markedet. Derfor er det gøy å registrere at interessen er stor, sier hun.

I oppstarten har de bevisst fokusert mest på å nå ut til lærerne direkte.

– Som lærer blir en pålagt å bruke stadig flere nye digitale systemer og løsninger. Vi ønsker å gjøre det motsatte ved å samle «alt» læreren trenger i én plattform som er svært enkel i bruk. Dessuten er det viktig for oss at det er lærerne selv som ønsker å bruke plattformen og undervisningsoppleggene, og at det ikke er noe som blir «tredd ned over hodet» på dem.

Abonnementsløsningen ble introdusert på nyåret 2022, og allerede har mange lærere og skoler kjøpt abonnement. Som gründer er bekreftelser som dette den aller største gave en kan få! Både brukermassen og antall betalende kunder beviser jo at det er et behov for løsningen vi har laget, sier Brattås fornøyd. 

Invester i de unges fremtid

Det overordnede målet med Undervisningsplan er at barna våre skal få god undervisning hver eneste dag. For mens samfunnet utvikles i stadig økende tempo, henger skolen fortsatt på mange måter igjen i tradisjonelle verdier. Ved å gi lærerne de verktøyene de trenger, gir vi samtidig barna våre de beste forutsetningene for å få en god utdannelse. Noe som vil ha stor verdi for hele samfunnet.

Bygger fremtidens skole

I dag er det i stor grad opp til hver enkelt lærer hvor mye tid og ressurser en legger inn i undervisningsplanleggingen, og det er synd at lærerne skal bruke verdifull tid på å skape undervisningsopplegg fra bunnen av som er laget tusenvis av ganger før. Hva hvis alle lærere delte sitt beste undervisningsopplegg med resten av lærerstanden? Da ville en kanskje slippe å lage flere enn det ene undervisningsopplegget gjennom hele sin yrkeskarriere, men allikevel kunne briljere med fantastisk undervisning hver dag. Ved å gi lærerne bedre verktøy, vil elevene bli bedre rustet for å møte fremtiden. 

 

FAKTA: Plattformen er delt i fire deler med fire ulike tilbud til brukerne

Temakalender

Vår temakalender følger skoleåret, og her finner du inspirerende, tverrfaglige temauker klare til bruk for hver uke. De er lagt opp for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, og fagfornyelsen er ivaretatt i alle ledd. Alt læreren trenger er inkludert!

Undervisningsbank

Når du logger inn i Undervisningsplan, vil systemet bli stadig bedre kjent med deg og dine preferanser og behov. Du vil få personlige forslag basert på hvilke fag og trinn du underviser, og kan søke fritt blant alle undervisningsoppleggene i plattformen.

Planleggingsverktøy

Her kan du enkelt legge inn egne undervisningsopplegg, og samtidig la andre pedagoger få glede av dem. Planleggingsverktøyet er koblet opp mot Udirs data, slik at det er enkelt å knytte alle elementer fra fagfornyelsen til undervisningsopplegget. Når opplegget lastes opp, vil det være pent presentert og godt å manøvrere i.

Lærersamfunn

Du kan følge dyktige og inspirerende lærere, kolleger og organisasjoner i plattformen. Du kan også like og lagre undervisningsopplegg. Jo mer aktiv du er – jo mer tilpasset blir innholdet på din personlige side. Undervisningsplan blir ditt utvidede lærerkollegium, og et digitalt og inspirerende arbeidsrom på nett!

Kontinuerlig utvikling

Utviklingen av plattformen er en kontinuerlig prosess, og mange smarte funksjoner som skal gjøre lærernes skolehverdag enklere, kommer fortløpende. Akkurat nå er det betalingsløsningen som er i fokus, samt et administrasjonspanel for skoler og kommuner. Etter det er fokuset å gjøre plattformen til et smart sosialt og faglig nettverk, eller «et utvidet arbeidsrom» for lærere, der en kan planlegge undervisningen sin, ha faglige diskusjoner med andre og finne alt en trenger for å gå ut i klasserommet med kreativ, relevant og motiverende undervisning hver dag.

Undervisningsplan sitt mål er å samle alt det beste innholdet på ett sted, og slik utgjøre en forskjell for lærere, ansatte og elever i grunnskolen.

Undervisningsplan er en plattform for alle som underviser i grunnskolen. Her kan du samhandle med kolleger, bli inspirert av dyktige pedagoger og fagfolk, og få personlig tilpasset innhold som du kan bruke i din undervisning.

Tips: Undervisningsplan skal snart i gang med en crowdfundingskampanje gjennom plattformen Folkeinvest.no, der en kan bli investor og kjøpe aksjer i selskapet.