– I 2021 hadde Holmestrand kommune høyere befolkningsvekst enn Drammen i rene tall, og det sier en del, sier næringssjef Arve Magne Vannebo i Holmestrand kommune.

Medvinden Holmestrand kommune nå opplever skyldes både ytre utvikling, men også beslutninger kommunen har gjort selv.

Viktige Hanekleiva

– Å bygge ut Hanekleiva som næringsareal er det viktigste politiske vedtaket som er fattet i min generasjon, sier ordfører Elin Gran Weggesrud i Holmestrand kommune.

– Og den er ikke bare viktig for Holmestrand kommune, dette er også viktig for hele regionen. Jeg ønsker at Drammensregionen og Vestfoldsamfunnet skal bli et skikkelig tyngdepunkt og den foretrukne aksen ut av Oslo for både næringsliv og for nye innbyggere. Det krever bevisst planlegging og jobbing og jeg opplever at vi er godt i gang med dette hos oss, legger hun til.

Medvinden kommer av at nærings-
livet opplever at det er «fullt» i Oslo og Drammen, særlig for plassintensive virksomheter med for eksempel store lagre.

Fornøyd næringsforening

– Det gjør Holmestrand svært attraktivt, fordi vi har arealer for etablering, vi ligger
en time fra Oslo, med Drammen på halvveien, og vi har fjorden rett utenfor stuevinduet. Der er det fergeforbindelse til den andre siden av Oslofjorden, og der er fjordveien til resten av verden, slår næringssjef Vannebo fast.

Daglig leder av Holmestrand Nærings-forening, Line Mobråthen Rygh, er svært fornøyd med måten kommunens øverste hold håndterer og legger til rette for at aktører
i næringslivet både får etablere seg raskt og at de trives etter etablering.

Legger til rette

– Vi kan jo se at kommunene rundt oss mister næringsaktører, fordi det ikke er lagt opp til vekst. Det er etterspørsel etter tomter, og det er en situasjon som det er viktig at vi tar med oss, sier Mobråthen Rygh.

– Dette handler om å legge til rette for ulike bransjer. Et eksempel er Sande videregående skole hvor det gjennom et samarbeid med næringslivet er etablert en transportlinje. Det hadde vi ikke fått til om vi ikke samarbeidet, legger hun til.

Næringssjef Vannebo påpeker at når det kommer aktører som snuser på etablering i vår kommune, eller det  er spørsmål som
gjelder næringslivet, så er samarbeid avgjørende. Vi er helt avhengige av at
kommunen og næringslivet jobber tett sammen for å lykke med å legge til rette for nye og etablerte næringsaktører.

Supergaselle

Både han og de andre har flere eksempler på nyetablerte bedrifter som raskt har fått vind i seilene fordi det også er et godt sam-
arbeid bedriftene imellom. Et slikt eksempel
er Plukkselv.no, en nettbutikk med et stort vareutvalg innenfor hage, planter og natur. De nyter godt av at logistikkjempen Ramberg har etablert seg i Hanekleiva i Sande, som de samarbeider med.

– Plukkselv.no er en supergaselle som økte omsetningen nær 50 prosent fra 2020 til 2021. De bruker Rambergs lager, og det de gjør der oppe er så effektivt at slike som Plukkselv.no kommer hit og etablerer seg, sier Vannebo.

De trekker også frem et selskap fra Stavanger som leverer containere med nødstrøm, som trenger store arealer.

Plass til flest mulig

– De har sett over hele Norge, og vil hit til Holmestrand. Da må vi hive oss rundt og finne plass, sier Vannebo.

– Dette er det allerede tatt høyde for i den nye arealplanen vår, og det er bra. Denne bedriften skal fort opp i volum, og det er ikke alle steder det er gjort i en fei gjøre om på et næringsområde, skyter ordfører Weggesrud inn.

Hun trekker samtidig frem at de akkurat nå jobber med nettopp arealplanen for kommunen, og at det er det viktigste arbeidet de for tiden driver med for fremtiden.

Ikke liggende i skuffen

– For både næringsliv, næringsforeningen og kommunen er det viktigste at vi jobber sammen. Kommunen må ta en offensiv rolle for å få fart på næringslivet, og det må jeg si at vi får til sier Weggesrud.

Hun sier hele målsetningen er at de skal klare å ta unna den veksten de kan få, og at det samtidig skjer på en bærekraftig måte.

– Det er veldig lite av planverket her som blir liggende i en skuff, avslutter Weggesrud.