– At administrasjonen og kontoret i Drammen samlokaliseres er veldig positivt, sier daglig leder Kirsti Armann i Revisorgruppen.

Sjefen for Drammen-kontoret, Roald Skeide, er også veldig fornøyd med å bli en del av hovedkontoret.

– Vi har et godt fagmiljø allerede i dag med ni ansatte som driver med revisjon og regnskap og alt som følger med det. Når hovedkontoret kommer inn, blir det enda tettere, sier Roald Skeide, som er partner og statsautorisert revisor.

 

Utvidelse gir løft

Han åpnet kontoret i Drammen i 2004 og ble en del av Revisorgruppen i 2006. Til sammen har Revisorgruppen rundt 100 medarbeidere på revisjons og regnskap spredt over store deler av Sør-Norge fra Møre og Romsdal, Hordaland og Agder til Buskerud, Akershus og Østfold.

De er organisert som en kjede av uavhengige revisjonsfirmaer, der alle er deleiere av Revisorgruppen AS, som markedsfører kjeden og står for utviklingen av kjeden faglig og kvalitetsmessig.

Roald Skeide påpeker at utvidelse av kontoret gir et løft for mulighetene til å gjøre en god jobb.

– Vi har sittet i disse lokalene ganske lenge. Nå får vi utvidet arealet med flere kontorer og flere møterom, og vi kan samarbeide enda mer på tvers, sier han.

 

Både unge og erfarne

Jakten på nye talenter til virksomheten retter seg mot best mulig kvalifiserte kandidater. Det er samtidig store muligheter for faglig utvikling for de som kommer ombord.

– En gang i året samler vi alle ansatte i hele Revisorgruppen til en fagkonferanse over tre dager, det skjer like gjerne utenlands som i Norge. I løpet av de dagene får de mulighet til å delta på mange kurs og det er mye sosialt. Så dette er samlende og skaper bånd mellom avdelingene rundt i landet, og bygger det både kompetanse og lagånd, sier Skeide.

– Vi ønsker selvsagt nyutdannede velkommen, men vi ønsker også folk med erfaring, som kanskje har autorisasjon som revisor eller regnskapsfører fra før. Og vi er veldig opptatt av at medarbeiderne skal trives, legger han til.

 

Kontinuerlig utvikling

Men faglig utvikling er ikke noe som skjer bare en gang i året. Dette foregår kontinuerlig gjennom digitale kurs samt ulike faggrupper der medarbeidere jobber med ulike temaer, i tillegg til jobbing med revisjon og regnskap, som er viktige utviklingspunkter for et revisjonsselskap.

– Det kan være skatt og avgift, fisjon og fusjon eller andre fagområder hvor vi ønsker å være best mulig for at alle skal gjøre en god jobb mot våre kunder. Dette er en måte å samarbeide på som er viktig for oss som selskap, og gjør det lettere for våre medarbeidere å spille hverandre gode, sier Skeide.

 

Ønsker flat struktur

Faggruppene går på tvers av kontorene og er helt uavhengig om man er partner eller ikke. Både Skeide og Armann er tydelige på at det er viktig for selskapet å ha en flat struktur slik at det skal være en lav terskel for å ta opp faglige utfordringer.

– Vi i Rg Drammen har et møte hver mandag, hvor vi sitter sammen og kan ta opp vanskelige problemstillinger. Dette setter de ansatte stor pris på. Det gir en lav terskel for å ta opp ting. Det blir normalt å diskutere vanskelige faglige saker, sier Skeide.

– Når partnere og medarbeidere jobber på tvers av hverandre blir det kort vei mellom alle, og det gir et oversiktlig miljø. Det gir store muligheter for å kunne utvikle seg og at man relativt raskt får varierte oppgaver, legger han til.

 

Ønsker at folk skal trives

Hos Revisorgruppen er det muligheter for både å jobbe veldig mye om man ønsker, eller mer normal arbeidstid om det er en prioritet.

– Vi har ikke et tungt fokus på fakturering i seg selv. Vi ønsker at alle skal trives med de arbeidsoppgavene man har, og har nok et noe annet fokus enn det bransjen er kjent for. Her kan du jobbe mindre overtid enn hos andre. Det er selvsagt også lov å jobbe mye og håndtere mange kunder, sier Skeide.

Han legger til at det ikke vil trekke ned mulighetene for å få jobb dersom du kommer på intervju og sier du ikke ønsker å jobbe så mye overtid.

 

Lang sommerferie

– Det er ikke noe problem. Men det er klart vi har lange dager i perioder her også, det er slik revisoryrket er. De fleste løser det med å jobbe mye når det er mye å gjøre, og at man heller avspaserer når det er mulighet for det, samt og ha en lang og god sommerferie, sier Skeide.

Stadig flere ser nå etter bedrifter som har betydning for dem som mennesker når de jakter på ny jobb enn tidligere. Det handler blant annet om at bedriften må ta samfunnsansvar og vise ansvar for klimautfordringene.

 

Viktig med bærekraft

– Det er gode muligheter for nye medarbeidere å jobbe med akkurat bærekraft, fordi dette er et område som utvikler seg. Det er akkurat det som gjør revisorgruppen litt spennende, fordi du kan jobbe i et lite miljø og samtidig være en del av noe større, sier Skeide.

På den siste fagkonferansen hadde Revisorgruppen bærekraft som tema.

– De store, børsnoterte selskapene skal rapportere bærekraftarbeidet sitt. Da er det klart vi lærer oss dette slik at vi kan bistå kundene i arbeidet både med å finne måter å løse det på og hvordan de skal rapportere dette ved årsslutt – eller gjennom året, sier toppsjef Kirsti Armann.

– Vi ønsker kunder som er ryddige og som har orden i sakene, som ønsker å rapportere riktig, legger hun til.

 

Deltar internasjonalt

Revisorgruppen har et internasjonalt samarbeid gjennom å være medlem av

Urbach Hacker Young International Limited (UHY), et britisk selskap, og inngår i den internasjonale sammenslutningen av juridisk uavhengige revisjons- og konsulentselskaper.

UHY er en verdensomspennende sammenslutning av revisjonskontorer.

– Gjennom vårt medlemskap i UHY, har vi tilgang på kompetanse innen revisjon samt rådgivning innen selskapsetablering og skatteregler i Europa og ellers i verden, sier Skeide.

 

Fakta: Revisjonsgruppen

  • Er et nettverk av ni selvstendige revisjonsfirmaer representert fra Trøndelag og sørover.
  • Gjennom sin tilstedeværelse kjenner de til lokale utfordringer og er lett tilgjengelig kunden.
  • De utfører revisjon og rådgivning innenfor revisors naturlige kompetanseområde, primært for små og mellomstore bedrifter.
  • Nettverket til gruppen gir styrke til å betjene store nasjonale kunder.
  • Gruppens verdier er tuftet på trygghet, omsorg, tilgjengelighet og integritet.