"Vi forsøker alltid å handle lokalt, om det er blomster fra Kreativ Fryd, arbeidstøy fra Univern eller entreprenørtjenester f ra Haslestad Maskin. Vi opplever et veldig godt samhold og samarbeid i næringslivet i regionen. Det er noe vi skal dyrke videre,» s ier adm.dir i NOAH på Langøya Tove Stuhr Sjøblom. NOAH sysselsetter rundt 80 personer i Holmestrand og har 170 lokale leverandører i innkjøpsregisteret sitt.

Sponser miljø og oppvekst

NOAH ansetter alt fra lærlinger til spisskompetente ingeniører og folk m ed doktorgrad.

«Vi har kjemikere, laboranter, prosjektingeniører, håndverkere, logistikere, økonomer og så videre. Jeg trives svært godt i et så variert og kompetent fagmiljø,» sier Sjøblom, som har vært i NOAH i halvannet år og selv er utdannet geolog.

NOAH er aktiv i Holmestrand Næringsforening og heier frem lag og foreninger gjennom sin årlige sponsortildeling som har vekt på miljø og oppvekst.

Bidrar til artsmangfold

For selskapet er rehabiliteringen av Langøya et stort samfunnsansvar som de jobber kontinuerlig med.

«Jeg er veldig glad for at vi har en eier (Bjørn Rune Gjelsten red.anm.) som ønsker å gjøre mer enn forventet når det gjelder å tilbakeføre Langøya til så nær sitt opprinnelige naturlandskap som mulig. Vi anlegger ikke park på det rehabiliterte området, som ville vært enklest, men re-etablerer det opprinnelige skrinne og kalksteinsholdige kystlandskapet der noen av Vestfolds sjeldne arter trives svært godt. Dette er vårt bidrag til å opprettholde verdens artsmangfold», sier Sjøblom.

Kjerneoppgaven er å hindre forurensing gjennom å ta imot samfunnets forurensede restfraksjoner, nøytralisere det og lagre det trygt på Langøya for all fremtid.

«Vi jobber i et tusenårsperspektiv innenfor et svært regulert og strengt regelverk. Det krever erfaring og kompetanse. Den finner vi i Holmestrand og det er vi stolte av,» avslutter Tove Sjøblom.