Norge er blitt et land som får stadig flere og bedre systemer for gjenvinning av emballasje enten det er for forbrukere eller for næringslivet. Grønt Punkt Norge står bak mange av disse tiltakene. Det gjelder også treverk, som i paller.

– Grønt Punkt Norge har opprettet et selskap som heter Treretur. Vi er et av de første selskapene i landet til å opprette en såkalt rapporteringsavtale med dem. På den måten blir vi en del av sirkulærøkonomien, sier kvalitetsansvarlig Mark Linsdell i Aven Holmestrand AS.

Bakgrunnen er blant annet at det kom et tillegg til avfallsforskriften i 2018 med mange retningslinjer for hvordan selskaper som Aven skal forholde seg til produktene de produserer.

– Det påvirket oss ganske sterkt, ettersom vi i utgangspunktet kun produserer engangsemballasje sier Linsdell.

– Avtalen med Treretur innebærer en rapporteringsplikt på produsert treemballasje, men vi ønsker samtidig å legge til rette for økt samarbeid med kunder på ombruk og til syvende og sist gjenvinning, sier han.

– Vi satser på ombruk, fordi det betyr at vi kan sende pallen ut i omløp igjen. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå å sende noe til gjenvinning. Men dersom en pall er utslitt eller av andre årsaker ikke kan brukes mer, maler vi den opp og lager trebriketter av det. Dette går til varmeanlegg over hele Østlandet, legger han til.

Satser tungt

Selskapet har over 40 ansatte i Holmestrand, og er sånn sett et stort selskap i sitt lokalmiljø. Nå tar de ansvar for mottak av treemballasje gjennom å investere tungt på anlegget sitt.

– Ved å investere oppgraderer vi vår kapasitet innenfor mottak, sortering og lagring av spesialemballasje. Vi har også valgt å slutte å bruke begrepet engangspaller. Nå heter det spesialpall, nettopp fordi denne nå også skal kunne brukes flere ganger. I hovedsak tar vi imot europall nå, men allerede nå åpner vi for alle typer paller, sier Linsdell.

Gjennom import og produksjon tilføres det årlig rundt 177.000 tonn treemballasje i Norge.

– En europall blir gjenbrukt omkring 6,5 ganger i Norge, mens en spesialpall gjenbrukes mindre enn 1 prosent i gjennomsnitt, sier Linsdell.

Konstruksjonen er gjerne så lett og så billig som mulig. Det gjør at den er vanskelig å ombruke.

– Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle en, om mulig, litt grovere pall som er lettere å sette inn i bruk etter første gangs bruk, sier han.

Ny avgift

Fra 1. april kommer det en ny miljøavgift på nyintrodusert treemballasje. Det er selskapet Treretur som skal håndtere avgiften, men det er Aven i Holmestand og andre som produserer og importerer slik emballasje som skal kreve inn.

– På en tung pall som for eksempel Europall, blir avgiften i underkant av 1 krone pr stykk. Det høres ikke så mye ut, men vi har kunder som forbruker mellom 100.000 og 200.000 paller i året, så det blir fort penger av det, påpeker Linsdell.

På grunn av dette inngår selskapet nå samarbeid med eksisterende kunder slik at de rett og slett kan få tilbake sine egne paller etter at de er levert inn og klargjort for gjenbruk. Selskapet samarbeider også med flere entreprenører.

– De entreprenørene vi snakker med sier 35 prosent av alt avfallet de produserer på en byggeplass er treavfall, og en veldig stor del av dette igjen er anvendbare paller. Vi samarbeider dessuten med flere avfallshåndteringsselskaper, sier Linsdell.

 

Fakta: Aven Holmestrand AS

De har produksjon flere steder i Sverige og Norge, som gir mulighet til å levere produkter raskt, uansett hvor de befinner deg.

Aven utvikler spesialemballasje, lastpaller, transportstøtter, karmer og emballasjekasser i tre, kryssfinér og papp til kunder i hele Skandinavia.

Aven jobber aktivt for å sikre høyest mulig kvalitet på produkter og leveranser.

I samarbeid med ansatte, kunder, leverandører og myndigheter, sikter Aven på en miljøvennlig tilnærming til sitt arbeid.