TERJE BRUN-PEDERSEN tekst
– Dronene, som vil få en overfartstid på omtrent 50 minutter, vil bidra til lavere transportkostnader, to millioner reduserte veikilometer og 5.000 tonn mindre CO2-utslipp per år, sier leder av selskapets nye rederi, ASKO Maritime, Kai Just Olsen.

ASKOs mål er mindre kjøring på flere hardt trafikkerte veier, som for eksempel gjennom den belastede Oslofjordtunellen.

Havner oppgraderes

Selskapet regner med en kostnad på rundt 90 millioner per skip, men en nødvendig utvikling av eksisterende havner både i Horten og Moss blir kreve enda større investeringer. Det blir nødvendig med oppgradering av eksisterende fergeleie med blant annet flyttbare servicebygg, betongbygg til trafo og flyttbare varmestuer for sjåførene.  Det må også utvikles ladeinfrastrukturer der sjødronene lades automatisk i tidsrommet for lossing og lasting når de ligger i havn.

De to fartøyene som er kontrahert vil bli brakt til Norge fra verftet i mai 2022.
Fartøyene vil etter levering starte i konvensjonell drift i august 2022 med et redusert mannskap. ASKO sin integrasjonspartner Kongsberg Maritime vil oppgradere fartøyene med teknologi for autonom drift, og det er et mål om at fartøyene skal seile ubemannet innen 2024.

Eksport av ny teknologi

ASKO ønsker å tilby andre transportører og vareeiere denne unike transportløsningen ved etter hvert å bygge opp kapasiteten både på strekningen Moss – Horten og på andre kystnære strekninger. Slik vil veinettet avlastes og klimautslipp reduseres. Det jobbes også med å få til en ny strekning mellom Moss og Langøya utenfor Holmestrand i samarbeid med NOAH.

En viktig forutsetning for prosjektet er støtten gjennom det statlige selskapet ENOVA. Det skaper krav og forventninger om at kompetansen som utvikles kan bli en katalysator for spredning av bærekraftig transport på sjø og land. Sjøfartdirektoratet kan utvikle regelverk for autonome fartøy som er overførbart til nye prosjekter, og norske bedrifter kan gis eksportmuligheter for ny teknologi.

Klimanøytrale i 2026

Moderselskapets har i tillegg satt seg som mål å bli helt klimanøytrale innenfor transport innen 2026. Det betyr utskifting av bilparken med batteridrevne, helelektriske og hydrogendrevne lastebiler.

– Vi har allerede testet ut en batteridrevet trekkbil på hele 44 tonn på strekninger som fra Vestby til Stavanger, forteller Just Olsen.

Trekkbilen er fra selskapet Futuricum i Sveits. Et selskap som er eid 60 prosent av Volvo. Det ga oppløftende resultater, og ASKO forventer at de skal kunne begynne å fase inn batterielektriske trekkbiler fra kvartal fire i 2022.

– Det er hard konkurranse på dette området, teknologien utvikles raskt, så vi pusher selskapene så mye vi kan, sier Just Olsen.